WC CF, wall-hung, barrier-free

washdown

WC CF, wall-hung, barrier-free